[do_widget id=bcn_widget-3]

Patronaty

Uzyskaliśmy następujące patronaty honorowe i instytucjonalne:

Ministerstwa Cyfryzacji

Sekretarza Generalnego
International Telecommunication Union
Houlin Zhao

Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Komitetu Informatyki
Polskiej Akademii Nauk

 

Wystąpiliśmy także o patronat honorowy:

Minister Edukacji Narodowej
Anny Zalewskiej

PATRONATY HONOROWE I INSTYTUCJONALNE

PATRONATY MEDIALNE